" La verdadera plomada es una rata muerta agarrada por el rabo."

" Le vrai fil à plomb est un rat mort tenu par la queue."