" Toda gota nace para estalactita, pero cae sólo como mortal gota."
" Toute goutte naît pour le stalactite mais ne fait que tomber, comme goutte mortelle."